VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Škola:
Hledat:
Kraj:
Typ:Typ:Typ:Zřizovatel:Zřizovatel:Zřizovatel:Druh vlastnictví:
Zaměření:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj

Nejaktuálnější adresář všech škol v České republice.

Přehledy oborů, zaměření, kontakty na jednotlivé školy, statistiky, požadavky na přijetí, přehled uplatnění, vzorové testy a mnoho dalších důležitých informací.

Více než půl milionu lidí navštíví ročně naše adresáře.

Najděte si i vy u nás svou školu.


Fakulta:
Obor:
Text:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol KamPoMaturitě.CZ

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2019? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

Nejžádanější obory doporučujeme nastudovat z našich e-booků - stáhněte si je zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR, nejžádanější obory

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách.

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Níže uvádíme šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2018, v závorce je uveden stav za rok 2017.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 25,6 % (29,4 %), OSU LF 28,7 % (26,5 %), UK 1. LF 35,1 % (31,9 %), 2. LF 18,4 % (18 %), 3. LF 21,3 % (20,4 %), LF Plzeň 18,2 % (17,2 %), LF HK 27,1 % (31,1 %), FF HK 78,3 % (78,9 %), UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici, UPOL LF 18 % (18,8 %), VFU Brno FVL 28,2 % (30,7 %), FVHE 76,1 % (73,4 %), FF 58,5 % (58 %).

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 38,5 % (50,3 %), OSU FSS 37,1 % (33,6 %), UPOL FZV 35 % (35 %), FTK 53,3 % (53,1 %), JČU ZSF 75,2 % (67,5 %), SLU FVP 72,3 % (55,3 %), TUL FZS 100 % (89,1 %), UJEP FZS 68,4 % (59,7 %), UK FTVS 36,5 % (34,6 %), UPCE FZS 82,2 % (88,9 %), VŠPJ 98,5 % (98 %), ZČU Plzeň FZS 64,7 % (58,2 %), soukromé školy PVŠPS 67 % (59,3 %), PALESTRA 100 % (100 %), VŠZ 99,2 % (99,3 %).

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 64,3 % (73,5 %), FEL 70,7 % (60,9 %), FS 78,7 % (77,3 %), MU PŘF 74 % (74,6 %), UJEP PŘF 81,7 % (74,4 %), UK PŘF 68,8 % (66,6 %), UPCE FCHT 100 % (100 %), UTB FHS 50,6 % (51,7 %), VŠB FEI 74,1 % (77,4 %), VŠCHT FCHT 74,2 % (75,3 %), FCHI 75,3 % (73,2 %), FPBT 74,3 % (70,5 %), VUT Brno FEKT 73,5 % (82,8 %), ZČU Plzeň FST 85,3 % (97,1 %)

 

Doporučená literatura

Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. LF UK biologie, chemie, fyzika (kolektiv autorů)

Testové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU
Odmaturuj z biologie (Didaktis, kolektiv autorů),

Odmaturuj z chemie (Didaktis, kolektiv autorů)
Odmaturuj z fyziky (Didaktis, kolektiv autorů)

Další učebnice pro přípravu najdete zde.

Přípravné kurzy

Medicína + farmacie „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad
samostatné bloky biologie, fyzika, chemie Praha, Brno

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 17. – 21. 6. 2019, písemná z biologie a fyziky, obor Zdravotní laborant z biologie, chemie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 8. 2. 2019

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika 12. 6. 2019 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 8. 2. 2019

Fakulta strojní obory v navazujícím magisterském studiu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: talentové 6. – 10. 5., písemné 3. – 7. 6. 2019. Radiologický asistent písemný test z biologie obecné a biologie člověka, ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky a z fyziky, Zdravotní laborant test z biologie člověka, z chemie a všeobecné informovanosti, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti, Zdravotně sociální péče test z biologie člověka a ZSV, Sociální práce test ZSV ostatní bakalářské zdravotnické obory písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 6. 6. 2019 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Bc. 20. 6. 2019, Mgr. 10. - 11. 6. 2019, písemná z fyziky, chemie, biologie nebo somatologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti, program Všeobecné lékařství možnost prominutí. Dny otevřených dveří 3. 11. 2018, 12. a 16. 1. 2019

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): bakalářské 13. – 14. 4. 2019 praktická zkouška TV, 4. 5. 2019 testy biologie, fyzika, chemie, praktická zkouška. TSP se koná jen u sdružených studií (nekonají uchazeči jednooborových studií). Den otevřených dveří 24. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika TSP + test z biologie se základy chemie 27. 4. 2019, Matematická biologie a biomedicína TSP, TSP 27. – 28. 4. 2019. Dny otevřených dveří 26. a 29. 1. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Odborné testy a ústní zkoušky květen a červen 2019, zkoušky TV 24. 4. 2019. Všeobecné lékařství, Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Ergoterapie, Všeobecná sestra, Porodní asistentka test biologie a společenskovědní test, Nutriční terapeut a Ochrana veřejného zdraví písemný test biologie, chemie, Radiologický asistent test biologie, fyzika, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie test biologie a fyzika, zkouška z TV. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Fakulta sociálních studí (Zdravotně sociální péče): duben 2018, písemná z biologie člověka. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): květen – červen 2019, písemná zkouška: test z biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Dny otevřených dveří 25. 1. 2019

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 24. 11. 2018, fakultní 15. 2. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Porodní asistentka a Všeobecná sestra 3 6., Fyzioterapie 4. 6., Ergoterapie 5. 6. 2019, písemný test biologie člověka, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: bakalářské 18. 6. 2019 písemná z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie, Fyzioterapie možnost prominutí, magisterské studium 20. 6. 2019, písemná z biologie, chemie a fyziky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 5. 1. 2019

2. lékařská fakulta: bakalářské 6. – 7. 6. 2019 písemná z biologie, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní zkouška, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika. Magisterské 11. – 13. 6. 2019, písemná z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů pro studium medicíny, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

3. lékařská fakulta: 14. – 18. 6. 2019, písemná z biologie, chemie, fyziky nebo somatologie dle oboru, 2. kolo ústní zkouška s výjimkou oboru Dentální hygienistka, možnost prominutí u programu Všeobecné lékařství. Den otevřených dveří 11. 1. 2019

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: 8. – 12. 6. 2019, písemná chemie, biologie vč. botaniky, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bez botaniky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 12. 12. 2018

Lékařská fakulta v Hradci Králové: bakalářské 12. 6. 2019 Všeobecná sestra písemná z biologie, somatologie a chemie, magisterské 19. 6. 2019 písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Dny otevřených dveří 12. 1. 2019

Lékařská fakulta v Plzni: 21. 6. 2019, písemná z fyziky, chemie a biologie. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 3. – 6. 6. 2019 písemný test obecných studijních předpokladů a z biologie, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností. Dny otevřených dveří 18. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (např. obor Klinická a toxikologická analýza, program Medicinální chemie) 11. – 12. 6. 2019 písemná z chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. – 19. 1. 2019

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 6. 6. 2019, písemná z biologie, AJ, test fyzické zdatnosti, Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství 19. 6. 2019, písemná z biologie, somatologie, chemie a fyziky na LF HK UK, Vojenská farmacie 8. 6. 2019, písemná z chemie a biologie vč. botaniky na FarmF UK, magisterské obory na UO navíc AJ, test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 6. 12. 2018, 12. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 11. 6. 2019, písemná z fyziky, chemie a biologie, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Fakulta zdravotnických věd: prezenční 10. 6., kombinované 12. 6. 2019, biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, možnost prominutí, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti 18. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie, test jazykových předpokladů, ústní zkouška, květen – červen 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 3. – 14. 6. 2019, písemný test z biologie a fyziky, možnost prominutí NSZ SCIO, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 29. 5. 2019, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), u oboru Zdravotnický záchranář po úspěšném splnění písemného testu následuje test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent písemný test rozšířen o písemný test z fyziky a u oboru Zdravotně-sociální pracovník písemný test rozšířen o základy společenských věd. Dny otevřených dveří 8. 12. 2018 a 17. 1. 2019

Fakulta chemicko-technologická (Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály aj.): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 30. 1. a 13. 2. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecná sestra, Porodní asistentka NSZ SCIO Biologie, Zdravotně sociální pracovník NSZ SCIO OSP, termíny 8. 12. 2018 – 25. 5. 2019 včetně. Den otevřených dveří 7. 2. 2019

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. 12. - 14. 6. 2019 dle oboru, 26. - 30. 7. 2019 (2. kolo, bude-li vypsáno, podle oboru), Mgr. 10. a 11. 6. 2019, test z biologie a chemie. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2019

Fakulta veterinárního lékařství: 18. – 20. 6. 2019, písemná z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 1. 2. 2019

Farmaceutická fakulta: 11. – 13. 6. 2019, písemná z biologie, chemie a fyziky. Den otevřených dveří 1. 2. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínský technik): 27. 6. 2019, písemný test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. 1. 2019

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. a 24. 11. 2018, 25. a 26. 1. 2019

Fakulta chemicko-inženýrská obory v navazujícím magisterském studiu

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. a 24. 11. 2018, 25. a 26. 1. 2019

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka (pouze u PS). Zdravotně sociální pracovník Test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Termíny (liší se podle oboru a formy studia) 1. kolo 28. - 29. 5., 2. kolo 31. 7. - 1. 8., 3. kolo 5. 9. 2019. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 13. – 18. 6. 2019, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 27. 11. a 14. 12. 2018, 30. 1. 2019

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 10. – 14. 6. 2019, písemná z biologie člověka. Den otevřených dveří 4. 10. 2018

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika, Sportovní a kondiční specialista: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 17. 1., 21. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 22. 8. a 5. 9. 2019

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 4. 6., 2. kolo 3. 9. 2019. Všeobecná sestra a Porodní asistentka test biologie člověka, psychologie, Radiologický asistent test biologie člověka, fyzika, Zdravotnický záchranář test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 5. 2. a 9. 4. 2019

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9587bb8e-9b30-4bad-a32c-b2b90a8a02f6/Ukazkovy-test.aspx/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/tematicke_okruhy_pozadavku_k_prijimacim_zkouskam.pdf

http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2017-2018/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2018.pdf

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/na-co-se-pripravit/talentova-cast-bc/#c991 

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_OPTM_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Ch_Bi_2017.pdf

https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Zajemcum_o_studium/Testy_2017/Bc_BINF_Mat_2017.pdf

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky/vzorovy-test-zsp.pdf

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2018/fss-prijimacky2018-informace-pz-ZSP-B.pdf

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2017_2018/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

UJEP

https://fzs.ujep.cz/cs/767/vzorove-otazky-doporucena-literatura-k-pr

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

VFU

https://fvl.vfu.cz/files/vzorove-otazky_2012.pdf

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/bc-prez-studium/vzorove-otazky.html

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/vzorove-otazky.html

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_fyzika.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_biologie.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_chemie.pdf

VŠB

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vutbr.cz/studuj_fekt/prijimacky_priprava

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/predchozi_prijimaci_rizeni/

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 4 soukromých vysokých školách. Vedle samostatné psychologie jsou nabízena spojení s dalšími společenskovědními a humanitními disciplínami, prakticko-terapeutická zaměření nebo rozšíření o speciální pedagogiku

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP + ZSV), někdy také znalosti z biologie (MU, UK). Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

Úspěšnost přijetí

Na FF UK obor psychologie bylo v roce 2018 1016 přihlášených a 68 přijatých uchazečů (2017 976 / 67, 2016 1035 / 61, 2015 1006 / 66, 2014 1009 / 61), na FSS MUNI obor psychologie bylo v r. 2017 podáno 1643 přihlášek, 167 uchazečů bylo přijato (2016 1528/160, 2015 1621 / 168, 2014 1635 / 155).

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos, F. Smolík), 120 stran

Psychologie - Příručka pro studenty (Portál, P. Říčan), 294 stran

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“

Psychologie „nultý ročník“

Psychologie semestrální kurz

VIP balíčky (kurz + doporučené učebnice + bonusy v hodnotě několika set korun) – aktuální nabídka zde

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu): 1. - 14. 6. 2019. Psychologie 1. část (písemná) posouzení všeobecných vědomostí psychologie, pedagogika, obecná občanská orientace, 2. část ústní zkouška - motivace a povahové vlastnosti, zkouška z AJ. Arteterapie 1. část test předpokladů ke studiu, všeobecný přehled s důrazem na oblast psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění, 2. část pohovor, ateliéry. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Zdravotně sociální fakulta (Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory): 3. - 7. 6. 2019 písemná zkouška z biologie, všeobecná informovanost včetně aktuální problematiky zdravotně sociální oblasti. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií (Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): test ZSV (Scio) 60 % + OSP (Scio) termíny 8. 12.  2018 – 1. 5. 2019 včetně nebo TSP (MU) 40 % 27. – 28. 4. 2019, u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019

Filozofická fakulta (bakalářské studium Psychologie, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 27. - 28. 4. 2019 TSP a oborový test (psychologie, biologie), pohovor. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (Psychologie, další obor v navazujícím magisterském studiu): 27. 5. - 31. 5. 2019, písemný test ze znalostí psychologie, biologie člověka, sociologie a filozofie + vědomosti v rozsahu doporučené literatury. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (bakalářský a navazující magisterský obor Psychologie, další obory v doktorském programu): 25. 5. - 13. 6. 2019, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, esej - zpracování témat s psychologickou tématikou, ústní: část A - souvislosti mezilidské interakce, zájmy a předpoklady ke studiu, analýza videozáznamu, pohovor o literatuře a odborných aktivitách uchazeče, část B - ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu, otázky z okruhů části A. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

Pedagogická fakulta (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku, navazující magisterské Psychologie, další obory v doktorském programu): 6. - 14. 6. 2019 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text). Dny otevřených dveří 5. 12. 2018, 23. 1. 2019

1. lékařská fakulta, LF v Hradci Králové, LF v Plzni – obory v doktorském programu

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Psychologie, další obory v doktorském programu): 18. – 19. 5., v případě většího počtu uchazečů i 25. – 26. 5., ústní zkouška 27. - 31. 5. 2019. 1. část písemný test předpokladů ke studiu, a oborový test, 2. část ústní zkouška, dodání životopisu, eseje (motivace a důvody pro obor psychologie, sebereflexe, předpokládané profesní uplatnění), seznamu literatury a dokladů o stážích/praxích/kurzech/odborné práce. 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/osobnostní/sociální psychologii, základů klinické psychologie a psychologie práce, biologie člověka. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Soukromé vysoké školy

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii: motivace ke studiu a ověření předpokladů ke studiu, termíny obvykle do konce září, nutno ověřit na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Brno 1. 11. 2018, 24. 1. 2019, Praha 8. 11. 2018, 17. 1. 2019, další místa a informace na webu školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

3. - 12. 6. 2019. Psychologie: písemná zkouška obecné studijní předpoklady, vědomostní test všeobecně-kulturní informovanost, psychologie, ZSV, test cizí jazyk; ústní zkouška orientace literatura, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, řešení modelového problému/situace, talentová zkouška – pohovor a zjištění předpokladů k výkonu povolání psychologa; Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii test studijních předpokladů, ZSV, osobnostní dotazník, ústní zkouška orientace v literatuře, řešení modelového sociálního problému/situace, motivace ke studiu a výkonu budoucího povolání, talentová zkouška – osobnostní předpoklady uchazeče. Dny otevřených dveří 5. 2. a 12. 3. 2019

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements. Dny otevřených dveří 22. 11., 13. 12. 2018, 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5. 2019

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Personální a interkulturní management: bez přijímacích zkoušek na základě hodnocení dodaných dokumentů (strukturovaný životopis, motivační dopis/žádost o přijetí). Dny otevřených dveří 12. 2. 2019

Vzorové testy a okruhy otázek

  

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
PVŠPSS          
 

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

 

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 6 fakult veřejných škol a 10 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických.

 

 

Přijímací zkoušky

UK obor Žurnalistika test ověřující všeobecný, historický, kulturní a politický přehled, znalosti spisovné češtiny, jazykovou tvořivost, intuitivní řešení tvůrčích problémů a schopnost jazykové stylizace. Doplněno o test z cizího jazyka, ústní část (prověření orientace v aktuálních otázkách dění, motivace ke studiu). Na obdobných oborech jiných univerzit podobné zaměření zkoušky, případně test studijních předpokladů nebo NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

Dlouhodobě pod 20 %. Na obor Žurnalistika FSV UK se v roce 2018 hlásilo 548 zájemců, z toho 87 bylo přijato (2017 514/78, 2016 664/76, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U oboru Marketingová komunikace a PR uspělo v roce 2018 jen 85 uchazečů z 734 přihlášených (2017 642/84, 2016 727/90, 2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77).

Na FSS MUNI zaznamenali u oboru Mediální studia a žurnalistika v roce 2018 1197 přihlášek, přijali 1197 zájemců (2017 1315/344, 2016 1449/336, 2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců). Na kombinovaný obor Žurnalistika téže fakulty bylo v r. 2016 přijato 61 zájemců z 281 přihlášených (2015 275/71, 2014 307/80, 2013 šlo o více než 300 přihlášek a 53 zapsaných) - obor již není nabízen.

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos, Mgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Stylistika pro žurnalisty (GRADA, E. Minářová), 296 stran

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika VIP balíček nebo „nultý ročník“ středa, sobota Praha, Brno, zahájení říjen

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ termíny 8. 12. 2018 - 1. 5. 2019 včetně. 2. kolo ústní zkouška 3. - 14. 6. 2019, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby, eventuálně o vlastních aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis), orientace v aktuálních otázkách české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří MS, Žurnalistika 7. 2. 2019, MKPR 7. a 14. 2. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV NSZ Scio + OSP NSZ Scio nebo TSP MU. NSZ Scio uznávané termíny 1. 12. 2018 - 1. 5. 2019. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná část zkoušky prověřuje celkovou orientaci uchazeče v oblasti jazyka, literatury, divadla, filmu a komunikačních médií v rozsahu učiva středních škol. Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Český jazyk pro média a veřejnou sféru: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
Žurnalistika: 18. - 19. 5., případně i 25. - 26. 5. 2019. Test předpokladů ke studiu a oborový test s důrazem na orientaci v domácím mediálním prostředí.
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích: test studijních předpokladů 18. - 19. 5., případně i 25. - 26. 5. 2019.
Politická komunikace a politický marketing: 18. - 19. 5., případně i 25. - 26. 5. 2019. Test studijních předpokladů a písemný oborový test ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce.
Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 29. 5. (PS) a 30. 5. (KS) 2019, písemná PZ prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí: Zkouška kreativity a logického myšlení (řešení drobných komunikačních úkolů). Zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média).
Den otevřených dveří 7. 2. 2019
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 1. 2., 3. 3., 5. 4. 2019, každou středu 13-17 nebo po domluvě
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: test z AJ/NJ, možnost prominutí, prezenční studium 5. a 26. 6., 7. 8., 4. a 18. 9., 2. 10. 2019, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 6. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 2. a 16. 9. 2019
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 22. 11., 13. 12. 2018, 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5. 2019
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Scénická a mediální studia, Audiovizuální komunikace a tvorba: bez přijímací zkoušky
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Komunikace a lidské zdroje, Marketing - specializace Komunikace a média: 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 5. 2. 2019
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 10. 10., 14. 11., 12. 12. 2018, 9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9. 2019, možnost návštěvy po domluvě
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Marketing ve službách: 1. kolo KS 4. 6., PS 6. 6., 2. kolo obě formy studia v ČJ 29. 8. 2019, jazykový test. Dny otevřených dveří 25. 10., 21. 11., 5. 12., 13. 12. 2018, 9. 1., 6. 2., 28. 2., 13. 3., 26. 3., 11. 4., 23. 4., 15. 5., 19. 6., 11. 7., 29. 8. 2019 , možnost návštěvy po domluvě
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu, On-line marketing  - pohovor se skládá ze dvou částí (kreativní a oborová), 29. 3., 17. 5, 7. 6., 28. 6., 6. 9. 2019. V případě zájmu uchazečů může rektor vyhlásit další termíny. Dny otevřených dveří 4. 9. 2018, 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 3. 9. 2019
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Veřejná správa a public relations: 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2019 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří 31. 1., 14. a 28. 2., 14. a 28. 3., 11. 4., 16. 5., 6. 6. 2019 nebo po domluvě
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - specializace Digitální marketing, Media a PR. Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 12. a 26. 2., 12. a 26. 3. 2019, Brno 20. 2., 19. 3. 2019, další termíny na webu školy
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

https://www.fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 
Zdroje statistik najdete v článku zde.
 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2019 je nabízí 6fakult veřejných a státních vysokých škol a 7 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory.

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (MU, UK, ZČU). Některé soukromé VŠ přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 29,8 %, MU PRF 45,9 %, UPOL PRF 39,5 %, ZČU PRF 71,3 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MU FES 40,8 %, Policejní akademie 9,7 % (916 přihlášených/89 přijatých civilních uchazečů v Bc. oboru Bezpečnostně právní studia, 2017)

Soukromé VŠ

AMBIS 80,5 %, CEVRO 75 %, MUP 99,5 %, VŠPP 99,3 %, UJAK, VŠERS, VŠFS 100 %, VŠAP neuvedeno

 

Doporučená literatura

Cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Studijní předpoklady a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates, kolektiv autorů),

Základy společenských věd - balíček 4 dílů (Eurolex)

Odmaturuj ze společenských věd + Odmaturuj ze společenských věd - testy (obojí Didaktis)

Další učebnice s právnickou tématikou najdete zde.

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Práva „nultý ročník“a VIP balíčky 

Bloky TSP, OSP

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský program Právo a právní věda termíny NSZ Scio OSP ZSV od prosince 2018 do 25. 5. 2019, bonifikace, možnost prominutí program CŽV.  Den otevřených dveří 6. 2. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: bakalářské a magisterské programy TSP 27. – 28. 4. 2019, bonifikace, možnost prominutí. Den otevřených dveří 10. 1. 2019

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): TSP 27. – 28. 4. 2019, možnost prominutí. Den otevřených dveří 21. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Právnická fakulta: magisterský program Právo a bakalářský program Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV od prosince 2018 do května 2019. Den otevřených dveří 19. 1. 2019

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta právnická: termíny NSZ SCIO v období prosinec 2018 - květen 2019, bonifikace za kurz CŽV. Den otevřených dveří 23. 1. 2019

Policejní akademie České republiky www.polac.cz  

Fakulta bezpečnostně právní: ostatní uchazeči (tj. uchazeči mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV 8. 12., 1. 2., 9. a 30. 3., 1. a 25. 5. 2019 a Cizí jazyk (30. 3., 1. 5. 2019). Dny otevřených dveří 12. 1. a 16. 2. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz

Fakulta mezinárodních vztahů programy v navazujícím magisterském a doktorském studiu

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Ústav soudního inženýrství: obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu.

Soukromé vysoké školy s právními obory

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Bezpečnostní management v regionech – zaměření oboru Právo a bezpečnost, Kriminalistika a kriminologie, Národní bezpečnost, motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Praha 11. 12. 2018, 15. a 29. 1. 2019, Brno 12. 12. 2018, 16. a 30. 1. 2019.

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: Ústní motivační pohovor Praha 18. 4., 15. 5., 12. a 26. 6., 21. 8., 11. 9. 2019 nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 9. 1., 6. 2. 2019., Český Krumlov 3. 1., 7. 2. 2019

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Průmyslové vlastnictví, Veřejná správa: test AJ nebo NJ, FJ, ŠJ, možnost prominutí, prezenční studium 5. a 26. 6., 7. 8., 4. a 18. 9., 2. 10. 2019. Dny otevřených dveří 16. 1., 6. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 2. a 16. 9. 2019

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání – bez přijímací zkoušky.

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. www.vsap.cz 

Vysoká škola v současné době nepřijímá nové studenty.

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: motivační pohovor, přesný termín bude uchazeči zaslán. Dny otevřených dveří České Budějovice 17. 1., Příbram 18. 1. 2019 možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Kriminalisticko právní specializace, Bezpečnostně právní studia: pohovor, další obory v navazujícím magisterském studiu. Bc. dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 10. 10., 14. 11., 12. 12. 2018, 9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9. 2019, možnost návštěvy po domluvě, informace pro další střediska na stránkách školy

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 9. a 23. 1., 6. a 20. 2., 6. a 20. 3., 10. 4., 15. 5., 5. a 12. 6., 4. a 18. 9. 2019 nebo po domluvě

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

SCIO
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
MUNI
PAČR

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing, IT, komerční jazyky a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol a více než 30 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické obory se minulý rok hlásilo přes 18 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 69 procent. Ale pozor, na nejžádanějších fakultách je průměrná úspěšnost kolem 50%.

 

Přijímací zkoušky

Pro obory v ČJ se nejčastěji koná písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů, jinde přijímají bez přijímacích zkoušek (např. VŠTE ČB). S testy studijních předpokladů nebo všeobecného přehledu se setkáte na OPF SLU nebo EF TUL. Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 54,8 %, F2 (FMV) 64,2 %, F3 (FPH) 54,8 %, FIS  60 %, NH 44,2 %, FM 96 %, UK FSV 37,8 %, MU FES 40,8 %, ČZU PEF 98,8 %, JČU EF 71,2 %, MENDELU PEF 92,1 %, FRRMS 70,3 %, SLU OPF 82 %, TUL EF 86,8 %, UHK FIM 67,1 %, UJEP FSE 72,8 %, UPCE FES 78 %, UTB FME 46,9 %, FHS 50,6 %, VŠB-TUO EF 76,3 %, VŠPJ 98,5 %, VŠTE 99,5 %, VUTBR FP 76,9 %, ZČU FE 56,8 %, soukromé školy A. STING 74,6 %, AMBIS 80,5 %, CEVRO 75 %, MUP 99,5 %, MVŠO 67,8 %, NEWTON C. 99,8 %, UNICORN C. 98,9 %, VŠAPS 71,7 %,  VŠLG 99,2 %, VŠO 87 %, VŠPP 99,3 %, VŠSS 71,1 %, AAVŠ, SVŠEZ, ŠAVŠ, UJAK, UNYP, VŠEM, VŠERS, VŠFS, VŠH, VŠMVV, VŠOH 100 %, BIBS, EPI neuvedeno

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos, kolektiv autorů), 110 stran

Cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal) 168 stran

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka) 86 stran

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky dalších oborů a maturitní zkoušku

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Ekonomie VIP balíčky a „nultý ročník středa, sobota Praha, Brno, Ostrava, zahájení listopad

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 11. a 12. 6. 2019, písemný test MAT, AJ. Fakultní den otevřených dveří 25. 1. 2019, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 18. 12. 2018

Fakulta informatiky a statistiky: písemný test MAT, AJ, 1. kolo 18. a 19. 6. 2019, 2. kolo (kromě oboru ME) 27. 8. 2019, možnosti prominutí mimo obor ME. Fakultní den otevřených dveří 11. 1. 2019, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 18. 12. 2018

Fakulta managementu: 10. 6. 2019, test předpokladů k manažerskému rozhodování, matematika, světový jazyk, možnosti prominutí. Fakultní dny otevřených dveří 30. 1. a 30. 3. 2019, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 18. 12. 2018

Fakulta mezinárodních vztahů: 13. – 14. 6. 2019, písemná MAT, 2 cizí jazyky. Fakultní den otevřených dveří 19. 1. 2019, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 18. 12. 2018

Fakulta podnikohospodářská: 13. - 14. 6 2019, Podniková ekonomika a management test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, MAT a logika, test ze znalostí z oblasti kultury. Fakultní den otevřených dveří 1. 2. 2019, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 18. 12. 2018

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2019. Fakultní den otevřených dveří 11. 1. 2019, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 18. 12. 2018

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR, Ekonomie a finance, další programy v navazujícím magisterském a doktorském studiu) EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 1. 5. 2019 včetně, možnost prominutí, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 1. 5. 2019 včetně, 2. kolo motivace ke studiu, orientace v oboru, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.), možnosti prominutí. Dny otevřených dveří pro obor EF 18. 1., 7. 6. 2019, MKPR 7. a 14. 2. 2019

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 3. - 6. 6. 2019 test MAT a AJ/NJ. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika, další programy v navazujícím magisterském a doktorském programu): 12. 6. 2019, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika), možnost prominutí. Den otevřených dveří 22. 11. 2018

Filozofická fakulta (Sociologie, specializace Sociologicko-ekonomická studia): 25. 5. - 13. 6. 2019 test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd, písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu. 2. kolo ústní část motivace ke studiu, diskuze nad seznamem četby a o aktuálním společenském tématu. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

Pedagogická fakulta (Školský management) 6. - 14. 6. 2019 PZ písemná zkouška ověření základních znalostí z řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, pedagogiky, psychologie a úrovně obecného právního povědomí z oblasti školského práva. Dny otevřených dveří 5. 12. 2018, 23. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP 27. - 28. 4. 2019. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 21. 1. 2019

Fakulta sportovních studií (Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu): 4. 5. 2019 písemné oborové testy FSpS. Uchazeči FSpS nekonají od roku 2018 Testy studijních předpokladů, ty jsou nahrazeny oborovými testy. Den otevřených dveří 24. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie): 27. - 28. 4. 2019 TSP, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 26. a 29. 1. 2019

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Produkce): 1. kolo 15. 2. 2019 písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 8. 3. 2019 skupinová hra + další písemný test, 3. kolo 2. a 3. 4. 2019 ústní pohovor. Den otevřených dveří 13. 10. 2018

Filmová a televizní fakulta (Produkce): 1. kolo písemné testy a zpracování zadaného úkolu, 2. kolo ústní pohovor, obvykle poslední lednový týden, přesný termín zasílá studijní oddělení. Den otevřených dveří 20. 5. 2019

Hudební a taneční fakulta (Hudební produkce): 28. 1. - 1. 2. 2019 talentová, teoretická a praktická část zkoušky. Den otevřených dveří 12. 11. 2018

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 10. – 14. 6. 2019 test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 25. - 26. 1. 2019, 22. 3. 2019

Provozně ekonomická fakulta: 10. – 14. 6. 2019, test z matematiky a AJ/NJ. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 25. - 26. 1. 2019, 22. 3. 2019

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou, další obory v navazujícím studiu): 10. – 14. 6. 2019, matematika a AJ/NJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 25. - 26. 1. 2019, 22. 3. 2019

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (program Ekonomika a management): 10. - 14. 6. 2019 test z matematiky a AJ, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 28. 11. 2018

Fakulta informačních technologií (Informační systémy a management): 12. 6. 2019 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 1. 12. 2018, 24. 1. 2019

Fakulta stavební (Stavební inženýrství – specializace od 3. ročníku Management a ekonomika ve stavebnictví): 11. - 14. 6. 2019, test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 23. a 24. 11. 2018, 25 a 26. 1. 2019

Fakulta strojní (Technologie, materiály a ekonomika strojírenství): 12. 6. 2019 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 27. 10. 2018, 30. 1. a 16. 3. 2019

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta (Divadelní manažerství zaměření Jevištní management a technologie, Divadelní produkce): 1. a 2. kolo 8. – 12. 4. 2019 kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, další části dle zaměření, 2. kolo pohovor. Den otevřených dveří 13. 11. 2018

Hudební fakulta (Hudební manažerství): 7. a 8. 2. 2019 assessment centre, vědomostní a jazykový test. Dny otevřených dveří pro tento obor 5. 11. 2018, 7. 1. 2019

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Filozofická fakulta (Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): bez přijímacích zkoušek při splnění studijních průměrů dle podmínek fakulty, jinak ústní pohovor 27. 5. - 7. 6. 2019. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Zemědělská fakulta (Agropodnikání, Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta (Agrobyznys): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. a 25. 1., 8. 2. 2019

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu): test NSZ Scio OSP, termíny 8. 12. 2018 – 1. 5. 2019 včetně. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 1. 2. 2019

Institut celoživotního vzdělávání (Technické znalectví a pojišťovnictví): přijímání na základě výsledků SŠ studia, případně 16. – 17. 5. 2019 nebo 2. kolo 30. 8. 2019 test studijních předpokladů. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Lesnická a dřevařská fakulta (Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, další obory v doktorském studiu) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 1. 2., 1. 3. 2019

Provozně ekonomická fakulta: termíny NSZ SCIO OSP/VŠP 8. 12. 2018 - 1. 5. 2019, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 19. 10. 2018, 25. 1. a 1. 3. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie – specializace Angličtina/Francouzština/Němčina/Polština/Ruština/Španělština pro odbornou a profesní komunikaci bez přijímací zkoušky s výjimkou AJ, kde se koná písemný test (části testu - anglická jazyková kompetence, kulturně-historicko-literární část). Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj) bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru 13. - 29. 5. 2019. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Lázeňství a turismus): 25. 5. - 1. 6. 2019 ústní zkouška ověření odborných a všeobecných studijních předpokladů. Den otevřených dveří 16. 1. 2019

Matematický ústav v Opavě (Matematické metody v ekonomice) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 19. 12. 2018, 23. 1. 2019

Obchodně podnikatelská fakulta: 3. – 7. 6. 2019, 2. kolo 2. - 6. 9. 2019, test studijních předpokladů v rozsahu SŠ úrovně znalostí z ekonomie, společenského přehledu a matematiky. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 24. 1. 2019

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: 3. - 6. 6. 2019, test AJ, obecné studijní předpoklady. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří celouniverzitní 24. 11. 2018, fakultní 29. 1. 2019

Fakulta textilní (Textilní marketing a Výroba oděvů a management obchodu s oděvy): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 24. 11. 2018, fakultní 9. 2. 2019

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 4. - 20. 6. 2019 PZ z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 11. - 12. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 11. - 12. 1. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: výběr na základě portfolia dodaného do 19. 6. 2019 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 8. 12. 2018 do 1. 5. 2019, případně absolvování CŽV. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Pedagogická fakulta: Český jazyk pro média a veřejnou sféru bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Fakulta strojního inženýrství: Řízení výroby bez přijímací zkoušky (další obory v navazujícím studiu). Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Andragogika specializace personální rozvoj, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Korejština pro hospodářskou praxi, Řízení vzdělávacích institucí): test předpokladů ke studiu 18. - 19. 5. a případně ještě 25. – 26. 5. 2019, FJ navíc test z FJ, možnost prominutí, ISZCR navíc test AJ, PKPM navíc oborový test politologie aj., možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví) test z matematiky 3. – 14. 6. 2019, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018 a 19. 1. 2019

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera (Dopravní management, marketing a logistika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 11. 2018 a 30. 1. 2019

Fakulta ekonomicko-správní: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 9. 1. a 16. 2. 2019

Fakulta filozofická (AJ/NJ pro odbornou praxi): 4. - 5. 6. 2019 test AJ/NJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 29. 1. a 23. 2. 2019

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management podniků chemického průmyslu, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu): bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 30. 1. a 13. 2. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií AJ/NJ pro manažerskou praxi NSZ SCIO AJ/NJ 30. 3. - 1. 5. 2019, možnost prominutí, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře NSZ SCIO OSP 8. 12. 2018 - 25. 5. 2019. Den otevřených dveří 7. 2. 2019

Fakulta managementu a ekonomiky: termíny dle harmonogramu NSZ SCIO OSP/VŠP do 25. 5. 2019, možnost prominutí. Den otevřených dveří 7. 2. 2019

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 29. 5. (PS) a 30. 5. (KS) 2019, studijní předpoklady s ohledem na potřeby oboru – kreativita a logické myšlení, všeobecné znalosti, u KF doložení min. 2leté praxe v oboru. Den otevřených dveří pro program MKS 7. 2. 2019

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: termíny NSZ Scio OSP 8. 12. 2018 - 1. 5. 2019 (včetně). Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Fakulta materiálově-technologická (původně Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství): (Ekonomika a management v průmyslu, další obory navazující studium): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus, Ekonomika a řízení v oblasti surovin): 1. kolo 5. - 15. 6. 2019, 2. kolo 7. - 14. 9. 2019, EŘOS písemná zkouška z matematiky a všeobecného přehledu, možnost prominutí, GMT cizí jazyk (AJ/NJ) a všeobecný přehled, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemicko-inženýrská (programy v doktorském studiu)

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Ekonomika podniku: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 26. 11. 2018, 25. 2. 2019

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 17. a 18. 5. 2019 test studijních předpokladů, test AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 10. 1. a 1. 2. 2019

Fakulta stavební (Management stavebnictví) 1. kolo 3. - 7. 6. 2019, 2. kolo 12. 8. 2019 test z matematiky a fyziky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 10. 11. 2018, 19. 1. 2019

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd (Matematika a finanční studia): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Fakulta ekonomická: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Plzeň 22. 1., Cheb 25. 1. 2019

Fakulta filozofická (Cizí jazyky pro komerční praxi): 11. - 12. 6. 2018 test z jazyků zvolené kombinace. Den otevřených dveří 15. 1. 2019

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

Motivační pohovor. Dny otevřených dveří 25. 1., 17. 5., 20. 9. 2019, možnost návštěvy po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Business Administration: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 1. 2., 3. 3., 5. 4. 2019, každou středu 13-17 nebo po domluvě

B. I. B. S., a. s., Brno International Business School www.bibs.cz

Informace na studijním oddělení – v době aktualizace e-booku nefunkční stránky

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Ústní motivační pohovor Praha 18. 4., 15. 5., 12. a 26. 6., 21. 8., 11. 9. 2019 nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 9. 1., 6. 2. 2019., Český Krumlov 3. 1., 7. 2. 2019

Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz

Informace na studijním oddělení – v době aktualizace e-booku nedohledány informace o přijímacím řízení pro zájemce o bakalářské studium

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod, Průmyslové vlastnictví: test z AJ (případně NJ, FJ nebo ŠJ), možnost prominutí, prezenční studium 5. a 26. 6., 7. 8., 4. a 18. 9., 2. 10. 2019, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 6. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 2. a 16. 9. 2019

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz 

Podniková ekonomika a management: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 9. 2. 2019

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Globální podnikání a management: informace o termínech na studijním oddělení, motivace ke studiu a ověření studijních předpokladů. Dny otevřených dveří Brno 24. 1., Praha 30. 1. 2019 nebo po domluvě

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. www.svse.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Znojmo 6. 12. 2018, 3. 1., 7. 2., 7. 3., 4. 4., 2. 5. 2019, Praha 4. 12. 2018, 8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 7. 5. 2019

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 10. 2018, 17. 1., 16. 2., 14. 3., 13. 4., 16. 5., 13. 6., 22. 8., 12. 9. 2019

Unicorn College, s.r.o. www.unicorncollege.cz 

Ekonomika a management, Management ICT projektů: 11. a 20. 6., 22. 8., 3., 10. a 19. 9. 2019, pohovor (motivace, AJ představení, volná diskuze – základní orientace v oboru). Dny otevřených dveří 13. 12. 2018, 14. 2., 13. 6., 15. 8., 5. 9. 2019

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání, Evropská hospodářskosprávní studia: bez přijímací zkoušky.

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Business Administration. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 22. 11., 13. 12. 2018, 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5. 2019

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 12. 2. 2019

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 5. 2. 2019

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. www.vsers.cz

Management a marketing služeb: motivační pohovor, probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči zaslán. Den otevřených dveří České Budějovice 17. 1. 2019, Příbram 18. 1. 2019 nebo po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 10. 10., 14. 11., 12. 12. 2018, 9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9. 2019, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Hotelnictví, Cestovní ruch, Marketing ve službách. 1. kolo KS 4. 6., PS 6. 6., 2. kolo obě formy studia v ČJ 29. 8. 2019, jazykový test. Dny otevřených dveří 25. 10., 21. 11., 5. 12., 13. 12. 2018, 9. 1., 6. 2., 28. 2., 13. 3., 26. 3., 11. 4., 23. 4., 15. 5., 19. 6., 11. 7., 29. 8. 2019, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov 1. termín 20. 5., 2. termín 17. 6., 3. termín 16. 9. 2019, Praha 1. termín 24. 5., 2. termín 21. 6., 3. termín 18. 9. 2019, osobní pohovor. Dny otevřených dveří Přerov 6. 11., 11. 12. 2018, 8. 1., 5. 2., 5. a 16. 3., 2. a 6. 4., 7. 5., 4. 6. 2019

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Veřejná správa a public relations: 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2019 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří 31. 1., 14. a 28. 2., 14. a 28. 3., 11. 4., 16. 5., 6. 6. 2019 nebo po domluvě

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 29. 1. 2019, v sobotu v době konání kombinovaného studia (nejbližší termín 9. 2. 2019) nebo po dohodě se studijním oddělením

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 9. a 23. 1., 6. a 20. 2., 6. a 20. 3., 10. 4., 15. 5., 5 a 12. 6. 2019

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 9. a 23. 1., 6. a 20. 2., 6. a 20. 3., 10. 4., 15. 5., 5 a 12. 6, 4. a 18. 9. 2019 nebo po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku, Oceňování majetku: bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 11. 12. 2018, 15. 1. a 29. 1. 2019, Brno 12. 12. 2018, 16. a 30. 1. 2019, další termíny na webu školy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú. www.vsss.cz 

Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře: 8. 4. 2019 ústní odborný a motivační pohovor nebo test studijních předpokladů, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří po domluvě

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz 

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

OurCollege www.ourcollege.com

Czech College www.czechcollege.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Fakulta managementu a humanitních věd, Vysoká škola Humanitas v Sosnowci www.huni-praha.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Hornoslezská vysoká škola obchodní - zahraniční fakulta v Ostravě www.hvso.cz

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/zkusebni-testy-z-minulych-let/

https://fmv.vse.cz/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/

https://www.fm.vse.cz/bakalarske-studium/ukazkove-testy/

UK

https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-569.html

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://nasociologii.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/84/2016/01/049_048_priklady_test_znalosti.pdf

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=20645

http://www.csm-praha.cz/userfiles/Dokumenty/kolsk%20management%202015%20web.pdf

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/TVS-964.html

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/41761468/Bc19_20/testy_a_statistiky_z_roku_2018/ASAK_TVS_MAN_84.pdf

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/

https://fit.cvut.cz/zajemce/bakalar/prijimaci_zkouska

https://www.fs.cvut.cz/zajemci-o-studium/informace-o-prijimacim-rizeni/vzorove-testy-prehled-okruhu-pro-prijimaci-zkousky-typove-priklady/bakalarske-studijni-programy/

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

MENDELU

http://www.pef.mendelu.cz/prijimaci-testy-z-minulych-obdobi

OSU

http://dokumenty.osu.cz/ff/prijimacky2014/bc_ajv.pdf

SLU

http://virtuniv.slu.cz/

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/test-studijnich-predpokladu

TUL

http://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VŠB

https://www.hgf.vsb.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia#ctvrty

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR v předchozích letech obsahovala znalostní a jazykový test.

Od přijímacího řízení v roce 2019 ostatní uchazeče (tj. uchazeče  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) čekají přijímačky v podobě testu Základů společenských věd a Cizího jazyka (na výběr máte anglický, španělský a německý jazyk) NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

Pro civilní uchazeče byla pravděpodobnost přijetí v roce 2017 9,7 % (916 přihlášených, 89 přijatých), v roce 2016 8,8 % (1261 přihlášených, 112 přijatých).

 

Doporučená literatura

ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – cvičebnice středoškolské gramatiky (Vyuka.cz)

ANGLIČTINA nebo NĚMČINA – přehled středoškolské gramatiky (Vyuka.cz)

Odmaturuj ze společenských věd (Didaktis)

Odmaturuj ze společenských věd – testy (Didaktis)

SCIO NSZ Cvičebnice ZSV (Scio)

Základy společenských věd - baliček 4 dílů (Eurolex)

Všechny uvedené učebnice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Policejní akademie ČR VIP balíček nebo „nultý ročník“

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: ostatní uchazeči (tj. uchazeči  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV 8. 12., 1. 2., 9. 3., 30. 3., 1. nebo 25. 5. 2019 a Cizí jazyk (30. 3., 1. 5. 2019). Dny otevřených dveří 12. 1. a 16. 2. 2019

Zajímají vás další školy, které nabízejí podobné obory? Stáhněte si náš kompletní e-book Jak se dostat na Policejní akademii

 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/testy/zsv.asp

https://www.scio.cz/nsz/testy/jazyky.asp

Vyzkoušejte vzorový test Scio v našem e-booku

 

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách a 3 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šanci na přijetí máte obvykle mezi 30 a 50 %.

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 58,4 %, MU PDF 51,7 %, OSU PDF 34,8 %, TUL FPHP 73,8 %, UHK PDF 56,4 %, UJEP PDF 70,5 %, UK PDF 40 %, UPOL PDF 48,5 %, ZČU PDF 77 %

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie kratší - semestrální kurz Praha, Brno

Další přípravné kurzy jsou k vidění zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: 1. - 14. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta: obory pro vzdělávání 6. 6. 2019 zkouška z oboru, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Filozofická fakulta: ústní pohovor 27. 5. - 7. 6. 2019, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Teologická fakulta: 10. - 14. 6. 2019 ústní pohovor, PVČ písemný test, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 27. - 28. 4. 2019, termín oborové zkoušky (jen obory AJ, FJ, HV, VV) bude uveden v přihlášce. Den otevřených dveří 19. 1. 2019

Fakulta sociálních studií: test ZSV (Scio) + OSP (Scio)/TSP (MU), u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. SCIO testy (ZSV a OSP) ve dnech 8. 12. 2018, 1. 2., 9. 3., 30. 3., 1. 5. 2019; TSP 27. - 28. 4. 2019. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) - 13. - 14. 4. 2019 praktická zkouška TV, písemný test, možnost prominutí. Den otevřených dveří 24. 1. 2019

Filozofická fakulta: test studijních předpokladů a oborové testy 27. - 28. 4. 2019, oborový test psychologie 7. - 8. 6. 2018. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, programy pro mezifakultní kombinaci) 27. a 28. 4. 2019 TSP, oborové testy u vybraných oborů 27. 4. 2019. Dny otevřených dveří 26. a 29. 1. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta: 27. 5. - 31. 5. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 25. - 27. 4. 2019, ostatní zkoušky 11. - 20. 5. 2019. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj, programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie - 13. - 29. 5. 2019 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 3. - 7. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 24. 11. 2018, fakultní 25. 1. 2019

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 24. - 30. 5. 2019 písemné testy, HV, PPA také ústní zkouška. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 11. - 12. 1. 2019

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 3. - 7. 6. 2019 motivační pohovor. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 15. - 18. 4. 2019, písemné a ústní zkoušky 17. - 21. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 3. – 7. 6. 2019 jednokolová přijímací zkouška písemný test + pohovor. Den otevřených dveří 28. 1. 2019

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání talentové zkoušky TV 13. - 14. 4. 2019, písemné zkoušky 3. - 6. 6. 2019. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Filozofická fakulta: Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika 11. 5. - 13. 6. 2019, ostatní obory 25. 5. - 13. 6. 2019. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

Husitská teologická fakulta: 1. - 6. 6. 2019, písemná a ústní zkouška. Den otevřených dveří 28. 1. 2019

Katolická teologická fakulta: Bc. 3. 6. 2019, Mgr. 6. 6. 2019, TEN písemný test, ostatní programy ústní zkouška. Den otevřených dveří 9. 1. 2019

Matematicko-fyzikální fakulta: programy se zaměřením na vzdělávání 12. 6. 2019 deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Možnost prominutí. Den otevřených dveří 22. 11. 2018

Pedagogická fakulta: Bc. 23. - 26. 4. 2019 talentové přijímací zkoušky z HV, TV, VV, Bc. a Mgr. 6. - 14. 6. 2019 písemné testy. Dny otevřených dveří 5. 12. 2018, 23. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání): 11. - 12. 6. 2019. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 3. - 5. 6. (1. kolo), 27. - 28. 8. (2. kolo), ostatní obory 14. - 22. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Fakulta tělesné kultury: Aplikovaná TV, Tělesná výchova a sport - talentová část 23. - 26. 4. 2019, ústní část duben – květen 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Filozofická fakulta: 18. - 19. 5. a případně i 25. – 26. 5., ústní pro programy AJ se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a Psychologie 27. - 31. 5. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 10. - 14. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání) 3. – 14. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 17. - 18. 6. 2019 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Den otevřených dveří 15. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 3. - 10. 6. 2019 písemná přijímací zkouška odborných znalostí, u oborů AJ a Informatika písemná zkouška na PC. Hudební, výtvarné a TV obory navíc talentová zkouška. Učitelství pro MŠ a magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ písemná zkouška z ČJ a ústní zkouška odborné způsobilosti. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými obory:

AMU, ČZU, ČVUT, JAMU,  Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně, VŠE v Praze - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 24. 4., 12. 6., 7. 8., 11. 9. 2019 jazykový test, ústní pohovor, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 4. 12. 2018, 5. 2., 16. 4., 18. 6., 27. 8. 2019

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Resocializační a penitenciární pedagogika, Speciální pedagogika - vychovatelství, Vzdělávání dospělých: bez přijímací zkoušky

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. 8., 6. 9. 2018, 17. 1., 21. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 22. 8. a 5. 9. 2019

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

rozcestník pro obory: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/bc.php

OSU

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni/ukazky-testu

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

 

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 46 fakultách humanitních, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 17 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury. Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV). Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Na tyto fakulty se dostane zhruba polovina zájemců, záleží na vybraném oboru – nejobtížněji se lze dostat na FF UK (30,8 %). Pedagogické fakulty najdete v článku Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 78,5 %, TF 90,7 %, MU FF 70 %, FSS 37,4 %, OSU FF 43,9 %, FSS 37,1 %, SLU FPF 64,5 %, FVP 72,3 %, UHK FF 74,3 %, UJEP FF 92,8 %, UK FF 35,5 %, FSV 37,8 %, FHS 63,2%, KTF 79,1 %, ETF 61,5 %, HTF 73,3 %, UPOL FF 40,7 %, CMTF 82,7 %, UPCE FF 77 %, UTB FHS 50,6 %, ZČU FF 75,1 %, soukromé: AC 75 %, ARC 97,1 %, CEVRO 75 %, MUP  99,5 %, NC 99,8 %, PVŠPS 67 %, VŠAPS 71,7 %, VŠKK 94,4 %, VŠRR a BA AMBIS 80,5 %, VŠSS 71,1 %, AAU, UNYP, UJAK, VŠFS, VŠERS, VŠMVV, VŠTVS Palestra 100 %.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček)

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Společenské vědy „nultý ročník“ Praha, Brno

Žurnalistika „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen

Psychologie „nultý ročník“ Praha, Brno, zahájení říjen, Ostrava zahájení listopad

Psychologie semestrální kurz Praha, Brno, zahájení říjen, leden

Politologie a mezinárodní vztahy „nultý ročník“ Praha, Brno

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě a VIP balíčky.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Dramatická výchova): písemná, talentová a ústní zkouška, 1. kolo 25., 26. 1., 2. kolo 3., 4. 5. 2019. Den otevřených dveří 23. 11. 2018

Hudební a taneční fakulta (Pedagogika tance): Písemná, praktická a ústní zkouška 28. 1. - 1. 2. 2019. Den otevřených dveří 12. 11. 2018

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 10. - 14. 6. 2019 test z matematiky a AJ/NJ. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 25. - 26. 1. 2019, 22. 3. 2019

Institut vzdělávání a poradenství: 10. – 11. 6. 2019 a 13. 6. 2019. POV, UPV test studijních předpokladů, UOP motivační pohovor, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 25. - 26. 1. 2019, 22. 3. 2019

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku): 10. - 14. 6. 2019 písemný test ze všeobecných znalostí, možnosti prominutí. Den otevřených dveří 28. 11. 2018

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Dramatická výchova (po plánované reakreditaci Divadlo a výchova) pohovor, praktická zkouška 1. kolo 14. 1.  - 8. 2. 2019, 2. kolo v průběhu března a dubna 2019. Den otevřených dveří 3. 11. 2018

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: ústní pohovor 27. 5. - 7. 6. 2019, možnost prominutí. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 1. - 14. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na FPŘ. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Teologická fakulta: 10. - 14. 6. 2019 ústní pohovor, PVČ písemný test, u dvouoborových studií přijímací zkouška z druhého oboru. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Zdravotně sociální fakulta Sociální práce, písemný test ZSV 3. - 7. 6. 2019. Den otevřených dveří 18. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: test ZSV (Scio) + OSP (Scio)/TSP (MU), u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. SCIO testy (ZSV a OSP) ve dnech 8. 12. 2018, 1. 2., 9. 3., 30. 3., 1. 5. 2019; TSP 27. - 28. 4. 2019. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Filozofická fakulta: test studijních předpokladů a oborové testy 27. - 28. 4. 2019, oborový test psychologie 7. - 8. 6. 2018. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Pedagogická fakulta: TSP 27. - 28. 4. 2019, termín oborové zkoušky (jen obory AJ, FJ, HV, VV) bude uveden v přihlášce, učitelské obory také na FSPS. Den otevřených dveří 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, programy pro mezifakultní kombinaci) 27. a 28. 4. 2019 TSP, oborové testy u vybraných oborů 27. 4. 2019. Dny otevřených dveří 26. a 29. 1. 2019

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: termíny NSZ Scio OSP/VŠP, uznávané termíny 8. 12. 2018 - 1. 5. 2019 včetně. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 1. 2. 2019

Institut celoživotního vzdělávání: 16. – 17. 5. 2019, 2. kolo 30. 8. 2019, test všeobecný přehled. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2019, test ZSV. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Filozofická fakulta: 27. 5. - 31. 5. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 25. - 27. 4. 2019, ostatní zkoušky 11. - 20. 5. 2019. Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Přírodovědecká fakulta: Politická a kulturní geografie, Ekonomická geografie a regionální rozvoj, programy se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie - 13. - 29. 5. 2019 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 8. a 9. 2. 2019

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 25. 5. - 1. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 16. 1. 2019

Fakulta veřejných politik: květen - červen 2019. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 3. - 7. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 24. 11. 2018, fakultní 25. 1. 2019

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 24. - 30. 5. 2019 písemné testy, HV, PPA také ústní zkouška. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 11. - 12. 1. 2019

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván dopisem. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): informace o termínu rozesílá studijní oddělení, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. a 12. 1. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 3. - 7. 6. 2019 motivační pohovor. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 15. - 18. 4. 2019, písemné a ústní zkoušky 17. - 21. 6. 2019, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě portfolia dodaného do 19. 6. 2019 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 8. 12. 2018 do 1. 5. 2019, možnost prominutí. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 3. – 7. 6. 2019 jednokolová přijímací zkouška písemný test + pohovor. Den otevřených dveří 28. 1. 2019

Fakulta humanitních studií: 18. 5. 2019 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ. Den otevřených dveří 16. 1. 2019

Fakulta sociálních věd: většina oborů NSZ Scio OSP, někde písemná zkouška 3. – 7. 6. 2019, případně i ústní zkouška 3. - 14. 6. 2019. Dny otevřených dveří Ekonomie a finance 18. 1., 7. 6. 2019, MS, Žurnalistika 7. 2. 2019, MKPR 7. a 14. 2. 2019, TS, ČNS 16. 1. 2019, PMV, PVP, 15. 1 2019

Filozofická fakulta: Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika 11. 5. - 13. 6. 2019, ostatní obory 25. 5. - 13. 6. 2019. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

Husitská teologická fakulta: 1. - 6. 6. 2019, písemná a ústní zkouška. Den otevřených dveří 28. 1. 2019

Katolická teologická fakulta: Bc. 3. 6. 2019, Mgr. 6. 6. 2019, TEN písemný test, ostatní programy ústní zkouška. Den otevřených dveří 9. 1. 2019

Pedagogická fakulta: Bc. 23. - 26. 4. 2019 talentové přijímací zkoušky z HV, TV, VV, Bc. a Mgr. 6. - 14. 6. 2019 písemné testy Učitelské obory nabízí také FTVS a MFF. Dny otevřených dveří 5. 12. 2018, 23. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání): 11. - 12. 6. 2019. Dny otevřených dveří 18. - 19. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce 3. - 5. 6. (1. kolo), 27. - 28. 8. (2. kolo), ostatní obory 14. - 22. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Filozofická fakulta: 18. - 19. 5. a případně i 25. – 26. 5., ústní pro programy AJ se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a Psychologie 27. - 31. 5. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 10. - 14. 6. 2019. Pedagogické obory i na FTK. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání) 3. – 14. 6. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 4. - 5. 6. 2019. Dny otevřených dveří 29. 1. a 23. 2. 2019

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. Sociální pedagogika, Zdravotně sociální pracovní, Učitelství pro mateřské školy, Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře, termíny NSZ SCIO OSP (ZSP, SP, UMŠ, A) 8. 12. 2018 - 25. 5. 2019 včetně, program Filologie (AJ/NJ pro manažerskou praxi) NSZ AJ/NJ 30. 3. - 1. 5. 2019, Mgr. bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 7. 2. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví (Vzdělávání v ekonomických předmětech): 11. a 12. 6. 2019 písemný test MAT, AJ. Fakultní den otevřených dveří 25. 1. 2019, společné dny otevřených dveří všech fakult VŠE 18. 12. 2018

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 17. - 18. 6. 2019 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Den otevřených dveří 15. 1. 2019

Pedagogická fakulta: 3. - 10. 6. 2019 písemná přijímací zkouška odborných znalostí, u oborů AJ a Informatika písemná zkouška na PC. Hudební, výtvarné a TV obory navíc talentová zkouška. Učitelství pro MŠ a magisterský obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ písemná zkouška z ČJ a ústní zkouška odborné způsobilosti. Den otevřených dveří 25. 1. 2019

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

AJ/ČJ jako cizí jazyk: 24. 4., 12. 6., 7. 8., 11. 9. 2019 jazykový test, ústní pohovor, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 4. 12. 2018, 5. 2., 16. 4., 18. 6., 27. 8. 2019

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu 

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 1. 2., 3. 3., 5. 4. 2019, každou středu 13-17 nebo po domluvě

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Ústní motivační pohovor Praha 18. 4., 15. 5., 12. a 26. 6., 21. 8., 11. 9. 2019 nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 9. 1., 6. 2. 2019, další termíny na webu školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Test z AJ (případně NJ, FJ nebo ŠJ), možnost prominutí, prezenční studium 5. a 26. 6., 7. 8., 4. a 18. 9., 2. 10. 2019, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 16. 1., 6. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5., 12. 6., 2. a 16. 9. 2019

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Management se zaměřením na psychologii, Management mezinárodních institucí a veřejné správy. Informace o termínech na studijním oddělení, motivace ke studiu a ověření studijních předpokladů. Dny otevřených dveří Brno 24. 1., Praha 30. 1. 2019 nebo po domluvě

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

3. - 12. 6. 2019 písemná, ústní a talentová zkouška. Dny otevřených dveří 5. 2. a 12. 3. 2019

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 22. 11., 13. 12. 2018, 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5. 2019

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Bez přijímací zkoušky

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: bez přijímacích zkoušek na základě hodnocení dodaných dokumentů (strukturovaný životopis, motivační dopis/žádost o přijetí). Dny otevřených dveří 12. 2. 2019

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. www.vsers.cz

Management a marketing služeb: motivační pohovor, probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči zaslán. Den otevřených dveří České Budějovice 17. 1. 2019, Příbram 18. 1. 2019 nebo po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 10. 10., 14. 11., 12. 12. 2018, 9. 1., 13. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 10. 7., 14. 8., 11. 9. 2019, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - pohovor se skládá ze dvou částí (kreativní a oborová), 29. 3., 17. 5, 7. 6., 28. 6., 6. 9. 2019, dny otevřených dveří 4. 9. 2018, 29. 1., 26. 2., 26. 3., 30. 4., 28. 5., 3. 9. 2019

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Veřejná správa a public relations: 18. 4., 11. 5., 4. a 18. 6., 10., 17. a 24. 9. 2019 motivační pohovor, rozřazovací test z AJ. Dny otevřených dveří 31. 1., 14. a 28. 2., 14. a 28. 3., 11. 4., 16. 5., 6. 6. 2019 nebo po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management rozvoje měst a regionů: Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 11. 12. 2018, 15. 1. a 29. 1. 2019, Brno 12. 12. 2018, 16. a 30. 1. 2019, další termíny na webu školy

Vysoká škola sociálně správní, z.ú. www.vsss.cz 

8. 4. 2019 ústní odborný a motivační pohovor nebo test studijních předpokladů, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. 8., 6. 9. 2018, 17. 1., 21. 2., 14. 3., 11. 4., 16. 5., 13. 6., 22. 8. a 5. 9. 2019

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. www.zmvs.cz

V době aktualizace e-booku nefunkční stránky

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Fakulta managementu a humanitních věd, Vysoká škola Humanitas v Sosnowci www.huni-praha.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-filosofie

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

http://ktv.pedf.cuni.cz/?page_id=19

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.ped.muni.cz/?id=710

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/Test1Senioi.pdf

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/PDF/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

UPCE
VŠE

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          

 

Politologie

Politologii můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 3 školách soukromých. Další možnosti vám nabízí zaměření na bezpečnost, strategická studia, mezinárodní vztahy nebo hospodářskou politiku či veřejnou správu - programy včetně náplní najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje mezi 20 a 50 %. Vyzkoušejte ukázkové testy a testy z minulých let, podívejte se na doporučenou literaturu a na náplň a data přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Politologie FF UK 2018 131 přihlášených, 28 přijatých (2017 146/51, 2016 138/44, 2015 141/50, 2014 179/50, 2013 236/36)

Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 223 přijatých na 673 přihlášených (2017 652/221, 2016 678/220, 2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 324 přihlášených, 152 přijatých (2017 298/107)

Politologie FSS MUNI 2018 594 přihlášených, 332 přijatých (2017 555/300, 2016 626/298, 2015 621/295, 2014 712/326, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 1060 uchazečů, 434 bylo přijato (2017 1205/429, 2016 1451/433, 2015 1453/419).

Obecné údaje pro další fakulty/školy 2018: FF UHK 74,3 %, FF UJEP 92,8 %, FF UPOL 40,7 %, VŠE FMV 64,2 %, ZČU FF 75,1 %, ARC 7,1 %, AAVŠ 100 %, CEVRO 75 %

 

Doporučená literatura

Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY – nultý ročník středa, sobota, Praha, zahájení říjen

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy 1. kolo NSZ Scio OSP od 8. 12. 2018 do 1. 5. 2019., 2. kolo písemný test kulturně historický, znalost reálií domácí a zahraniční politiky, 3. - 14. 6. 2019, možnost prominutí. Politologie a veřejná politika NSZ Scio OSP v termínech od 8. 12. 2018 do 1. 5. 2019. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří pro tyto obory 15. 1. 2019

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemný test porozumění anglickému textu, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor díla, seznam literatury. 25. 5. - 13. 6. 2019. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy aj. ZSV NSZ Scio + studijní předpoklady (buď TSP 27. - 28. 4. 2019, nebo OSP NSZ Scio). Uznávané termíny Scio 8. 12. 2018 – 1. 5. 2019. Dny otevřených dveří 18. a 19. 1. 2019

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a nalytické schopnosti uchazeče - porozumění textu, jeho analýza a interpretace, znalosti společenských věd (základy politologie, filozofie) a moderní dějiny, soudobé dění česká, evropská a světová politická scéna, 24. - 30. 5. 2019. Dny otevřených dveří 23. 11. 2018, 11. - 12. 1. 2019

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Motivační pohovor,  3. - 7. 6. 2019. Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a marketing aj. Test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. 18. - 19. 5., případně i 25. - 26. 5. 2019. Dny otevřených dveří 7. 12. 2018, 19. 1. 2019

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie, 13. - 14. 6. 2019 PZ matematika + 2 cizí jazyky. Den otevřených dveří 19. 1. 2019

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Politologie. Písemný test ZSV, moderní české a světové dějiny, soudobá politika a mezinárodní vztahy, geografie a politické myšlení 17. - 18. 6. 2019. Den otevřených dveří 15. 1. 2019

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Politics and Society. Informace k termínům přijímacích pohovorů na studijním oddělení. informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 9. 11. 2018, 1. 2., 3. 3., 5. 4. 2019, každou středu 13-17 nebo po domluvě

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy. Ústní motivační pohovor Praha 18. 4., 15. 5., 12. a 26. 6., 21. 8., 11. 9. 2019 nebo termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 9. 1., 6. 2. 2019, další termíny na webu školy

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 
 
Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), informace pro jednotlivé obory (psychologie atd.) uvádíme buď v příslušných sekcích nebo v jednotlivých článcích ze seriálu "Jak se dostat na nejžádanější obory" na www.KamPoMaturite.cz. www.VysokeSkoly.com
5.2.2019

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Užitečné informace

    Zasílání novinek

    Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

    Doporučit známému